Khi tạo nick, các thành viên thường hay thắc mắc vì sao không comment được ? Cho nên hôm nay admin giải thích rõ :

- Khi tạo nick rồi, các bạn cần kích hoạt trong email diễn đàn gửi về. ( có thể nằm trong spam, hay gặp ở yahoo )
- Nếu vẫn không kích hoạt được, vui lòng P.M vào hợp thư của admin nhé !