Thể theo yêu cầu của mọi người đang nóng lòng muốn giao lưu sau tết nguyên đáng, Anhliathia buộc phải mở cửa trước hai ngày.

Anh em, bạn hữu gần xa vui lòng kiểm tra thông tin, để đến ngày thứ năm lúc 9 h45 ( đến sớm chưa mở cửa ) ngày 18/2/2016 đem cá đến giao lưu.

Chân thành cám ơn !