- Có một bầy bò gặm cỏ trên thảo nguyên, an lành, nhàn nhã. Bỗng nhưng có 1 hay 2 con vừa trưởng thành rất hung hăng, hiếu chiến. Chúng tự cho mình cái quyền được bắt nạt đồng loại, chúng mặc nhiên ví là sư tử, chúng bắt đầu chế nhại tiếng gầm của "mãnh thú ", nhưng tiếng rống của bò thì vẫn là tiếng rống của bò.

- Một ngày thiếu may mắn cho đàn bò khi đối đầu trực diện với đàn sư tử, sự hiếu chiến của những con bò hữu dũng vô mưu, cái sự chiến bại hiễn nhiên mặc định cho những con bò kém suy nghĩ, thiếu may mắn. Bò thì nào có móng vuốt,nanh nhọn mà đối chọi với kẻ thù. Khi bị sư tử cấu xé, thì tiếng rống của bò chỉ làm cho cóc nhái sợ hãi, nhưng lại là động lực kích thích cho đàn sư tử háo ăn mà thôi.

* Chuyện đàn bò cũng là điều suy nghĩ cho cái thú chơi cá đá mà có những người mới biết bò mà đã muốn tập chạy !