Đối thoại giữa anhliathia và Duc Trang

1 Tin nhắn khách

  1. anh oi bay d6 ko co trang vua hoac to ha ? trang gi ma nho xiu vay anh ? 1.3 va 1.4 o ngoai bon em dau co ca nho vay ? hjk
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 1 của 1