Đối thoại giữa anhliathia và nhoxkhikuro

1 Tin nhắn khách

  1. Con xin chúc mừng sinh nhật muộn chú cường tuy có hơi muôn nhưng con xin chúc mừng sinh nhật chú
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 1 của 1