Chú Hai Thâm người Bà Điểm Hốc Môn, kỹ năng chơi cá của chú thuộc tầm mức siêu phàm. Con cá của chú cản ra là như khuôn đúc về tài nghệ của cha mẹ. Khi lâm trận, chú là bậc thầy về xem tang và đá hàng xáo. Với sự nhanh nhạy cần thiết, cùng với sự khéo léo về cáp trạng, phần thắng luôn thuộc về chú.

Hiện tại, ngay thời điểm này tại Bà Điểm,tuy chú tuổi cao, sức yếu nhưng độ nhạy bén vẫn không vơi, muốn thắng cá chú không phải là điều dễ dàng gì cho lắm, không khéo thì rước họa vô thân .